Wie zijn we?

Vrouwenvereniging Oud-Urmond is één van de grotere verenigingen binnen de Gemeente Stein.

Op het moment bestaat de vereniging uit 176 dames variërend in leeftijd van 25 tot 96 jaar.

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, komen niet alle leden uit Oud-Urmond. Eerder gaf de Gemeente Stein subsidie per lid mits het lid uit Urmond, of later uit de Gemeente Stein kwam. Inmiddels is het zo dat de gemeente dit heeft losgelaten en kunnen er ook leden uit andere gemeentes toetreden; dames die geboren zijn in Urmond en elders wonen, dames die elders geboren zijn, maar die inmiddels in Urmond ‘thuis’ zijn en dames die zich in Urmond of vooral bij onze vereniging thuis voelen en Urmond een warm hart toedragen. Iedereen is welkom!