Vrouwenvereniging Oud Urmond

 

 

 

Aktiviteiten 2018

18 April humoristische lezing

18 Mei moederdagviering

23 Mei voorjaarsreis Hasselt met bezoek tuinen van Dina Deferme

13 Juni fietsen stroopfabriek Schinnen

19 September filmavond

10 Oktober Muziekavond

 

12-05-2017 Moederdagviering

De moederdagviering werd opgevrolijkt met een optreden van de Toneelgroep Spotlicht uit Haelen. De 2 dames en heer waren zeer goed en zij verzorgden een geweldige uitvopering.
Twee dames waren 25 jaar lid van onze vereniging n.l. Els Tholen en Gerrie Bergers. De dames Truus Ruyl en Mien Dolmans waren 40 jaar lid.
Tevens hebben we op deze avond afschied genomen van onze voorzitster Willy Tegelbeckers. Haar opvolgster is Anke Smeets-Meulenberg. Onze penningmeester Marianne Mersman trad ook af. Zij wordt opgevolgd door Margo Lemmens-Alberti. Wij willen Willy en Marianne bedanken voor hun jarenlange inzet. Hun opvolgsters wensen wij veel succes met hun nieuwe functie.